Βίντεο Συνεδρίων

1ου Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο «ΚΕΠ Υγείας», του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην Ηγουμενίτσα, με τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους».

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

,
,
,
,
,
,
,
,

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

11ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

10ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ- Παγκόσμιο Συνέδριο WHO

9ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

,

8ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

7ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

6ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

5ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

,
,
,

4ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

3ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

2ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

1ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

1ο Διαδημοτικό Συνέδριο Πολιτισμού

,