Τί είναι το πρόγραμμα "Υγιείς Πόλεις"

Το πρόγραμμα αυτό, ξεκίνησε το 1987 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργάνισμού Υγείας, με σκοπό να δραστηριοποιηθούν οι πόλεις στην εφαρμογή των αρχών « Υγεία για ΄Ολους», που είχε ψηφισθεί από τα κράτη μέλη.

Θεωρήθηκε ότι οι Δήμοι σαν Οργανισμοί, έχουν αμεσότερη επαφή με τους πολίτες και τα προβλήματά τους από ότι οι κρατικές υπηρεσίες και ότι η προώθηση των θεμάτων προαγωγής της υγείας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, έπρεπε να περνά και μέσω αυτών στους πολίτες.

Το 1987, οι πρώτοι 10 Δήμοι στην Ευρώπη δεσμεύονται να εργασθούν μαζί με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τον σκοπό αυτό ως project cities.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, υλοποιήθηκαν πέντε πενταετείς φάσεις αυτού του προγράμματος, παγιώθηκε ένας τρόπος εργασίας, οι πόλεις που ενεπλάκησαν είναι περισότερες από 1400, από 32 ευρωπαϊκά κράτη.

Τον Δεκέμβριο του 2013 έληξε η πέμπτη φάση του προγράμματος και ξεκίνησε η έκτη   ( 2014-2019). Η επιλογή των project cities γίνεται βάσει κριτηρίων τα οποία έχουν προαποφασίσει οι πόλεις μαζί με το αρμόδιο γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Από το 2001, η πιστοποίηση άρχισε να εφαρμόζεται και στα εθνικά δίκτυα και σταδιακά  αρχίζει να εφαρμόζεται και στις πόλεις μέλη των εθνικών δικτύων.

Οι πιστοποιημένες πόλεις και τα πιστοποιημένα Εθνικά Δίκτυα, έχουν συναντήσεις εργασίας μια φορά τον χρόνο σε επίπεδο ολομέλειας και σε τακτικότερη βάση, τα θεματικά υποδίκτυα.

Η κάθε χώρα, ανάλογα με το πληθυσμιακό της μέγεθος, έχει δικαίωμα σε έναν συγκεκριμένο αριθμό project cities, ενώ κανένας περιορισμός δεν υπάρχει στον αριθμό των μελών των εθνικών δικτύων.

Στην Ελλάδα, αντιστοιχούν 3 πιστοποιημένες πόλεις.

 

Η όλη φιλοσοφία που διέπει αυτό το κίνημα, που ξεκίνησε από την Ευρώπη, αλλά επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ηπείρους, βασίζεται στα εξής.

  • Η υγεία δεν νοείται  απλώς ως έλλειψη ασθένειας αλλά ως η κατάσταση της πλήρους σωματικής και ψυχικής ευεξίας.
  • Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει σε πόλεις. Το περιβάλλον των πόλεων, αστικό, κοινωνικό, οικονομικό, ο τρόπος και οι συνήθειες ζωής, επηρρεάζουν την υγεία τους.
  • Οι πόλεις πρέπει να είναι βιώσιμες και να παρέχουν ποιότητα ζωής.
  • Οι προσπάθειες των Υγιών Πόλεων κατατείνουν ώστε με τις παρεμβάσεις τους και την μέθοδο  εργασίας τους να βελτιώνουν διαρκώς τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία.
  • Δεν είναι μια εργασία που αφορά τις υπηρεσίες της υγείας. Η υγεία τίθεται ως βασική παράμετρος, στον σχεδιασμό και τις δράσεις όλων των τομέων και των υπηρεσιών που εργάζονται για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, ώστε να έχουν βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

“….η πόλις γινομένη μεν του ζην ένεκεν, ούσα δε του ευ ζην”

Αριστοτέλης , Πολιτικά

 

Κατάλογος Συντονιστών Εθνικών Δικτών

List of National Network Coordinators