Δελτία Τύπου - Νέα / Ανακοινώσεις

20/10/2015

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) διοργανώνει την Κεντρική Εκδήλωση των ΚΕΠ Υγείας με θέμα τον Απολογισμό του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας για την Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας».

12/10/2015

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας, Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Στο προσεχές διάστημα, σχεδιάζονται μια σειρά κοινών δράσεων για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε. Σας κοινοποιούμε την επισυναπτόμενη επιστολή, ώστε όσοι από τους Δήμους-μέλη επιθυμούν, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο Υπουργείο την σχετική αίτηση (με κοινοποίηση στο fax 2106105641 ή το email του ΕΔΔΥΠΠΥ info@eddyppy.gr) και να γίνουν μέλη στο Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής της Υγείας στους Χώρους Εργασίας.  

10/09/2015

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης πραγματοποίησε συνάντηση με το Συντονιστή της ομάδας εργασίας του Π.Ο.Υ στον τομέα της προαγωγής του Τουρισμού στις Υγιείς Πόλεις κ. Nicolo Giannotti. Παρόντες ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος και η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου.

02/09/2015

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής μας σχετικά με την σύσταση και σύνθεση της νέας Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ, και κατόπιν παρατηρήσεων μελών για παράλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων στην αναλυτική λίστα, σας επισημαίνουμε ότι η επιδίωξή μας, σύμφωνα και με την απόφαση του ΔΣ  είναι "..........  η νέα σύνθεση θα περιλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Πολιτισμού κατά τα πρότυπα του Π.Ο.Υ. για τις πόλεις μέλη των Δικτύων του, ώστε το Επιστημονικό Συμβούλιο να δύναται να επεξεργάζεται θεματικές ενότητες και εφαρμογές που άπτονται της λειτουργίας μας ως Υγιείς Πόλεις".

Κατόπιν αυτών, διευκρινίζουμε ότι απευθυνόμαστε σε στελέχη αλλά και σε πολιτικούς των Δήμων των οποίων η ειδίκευση αφορά όλους τους προαναφερθέντες τομείς.

Επίσης, μετά από απόφαση του ΔΣ, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων, μετατίθεται στις 23/09/2015.

Με εκτίμηση

 

Ελίζα Φοινίτση

Διοικητική Διευθύντρια ΕΔΔΥΠΠΥ

02/09/2015

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ

Νέα Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Μαρούσι

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108067888

02/08/2015

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.4161/6.823/28-02-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την θέση φαρμακοποιού, στο πλαίσιο  υλοποίησης της Πράξης «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου» (MIS 430958), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

30/07/2015

Προς Πολιτικούς Υπευθύνους-Συντονιστές Δήμων μελών

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με την επιστολή μας αυτή, απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο επιστημονικό προσωπικό των Δήμων μελών, προκειμένου να κατατεθούν υποφηφιότητες για την συγκρότηση του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό στην Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου (info@eddyppy.gr)

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι τις  15 Σεπτεμβρίου 2015.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ απευθυνθείτε στο τηλ: 2108067888

Ελίζα Φοινίτση,

Διοικητική Διευθύντρια ΕΔΔΥΠΠΥ

 

13/07/2015

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για την δράση on the job training εκπαίδευση των στελεχών των ΚΕΠ (Health Coaches) του προγράμματος  «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας ) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο  ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

13/07/2015

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου με σκοπό την ανάπτυξη οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων προσυμπτωματικών και προληπτικών ελέγχων χαμηλού τιμολογίου για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας ) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

06/07/2015

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου με σκοπό την ανάπτυξη οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων προσυμπτωματικών και προληπτικών ελέγχων χαμηλού τιμολογίου για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας ) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Σελίδες