Healthy Cities 2014
 
Εγγραφή   Είσοδος 
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)  Κεντρική Σελίδα    Σεπτεμβρίου 18, 2014
Ποια τα οφέλη για το Δήμο σας
 
Δήμων Υγεία - "Download"
 
Δείτε το τελευταίο τεύχος
 
Έντυπα Παρουσίασης Προγραμμάτων Δικτύου
 
Ετήσιοι Απολογισμοί ΔΔΥ
 
Οδηγός Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμου Αμαρουσίου
 
Πρώτες Βοήθειες για όλους, από τον Γεώργιο Πατούλη
 
Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά δημοτικού.
 
ELSiTO - "Κάνοντας" την Κοινωνική Ένταξη
 
«Τηλεϊατρική» σε Δήμους - Μέλη του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
 
Το Χαμόγελο του Παιδιού
 
Πρόγραμμα Πρόληψης & Ελέγχου Ψυχοκινητικής Ανάπττυξης Βρεφών και Νηπίων
 
Δράση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής. Σήμερα αριθμεί 155 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Διοικείται από 11μελές Δ.Σ, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Γεώργιος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο επιστημονικό του έργο συνεπικουρείται από το Επιστημονικό του Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Ιωάννης Τούντας, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών και Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. Αποτελεί τη συνένωση 3 Δικτύων: του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. που ιδρύθηκε το 2005, του Εθνικού Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 2007 και του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ιδρύθηκε το 1994. Σημαντική αναγνώριση για την πολυετή προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του, τον Ιούνιο 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα πρόπτυπα του Π.Ο.Υ.

Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου σε θέματα Πρόληψης των Νοσημάτων, Προαγωγής της Υγείας και Προσυμπτωματικού Ελέγχου από μέρους της Πολιτείας ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός Δικτύου, όπου εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα μαζί με επιστήμονες με μακροχρόνια προσφορά στους τομείς της Πρόληψης των Νοσημάτων, της Προαγωγής της Υγείας και της Δημόσιας Υγείας, συνδιαμορφώνουν τοπικές πολιτικές υγείας και συμμετέχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες και προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε πανελλαδικό επίπεδο, διοργανώνοντας Επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια και Εκστρατείες Ενημέρωσης καθώς και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, περιβαλλοντικά κλπ. Επίσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους Δήμους μέλη ως προς την διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών υγείας με επίκεντρο την Δημόσια Υγεία καθώς και την υϊοθέτηση των αρχών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας μέσα από τη δημιουργία των "προφίλ υγείας" των πόλεων.

 
Υπηρεσίες - Προγράμματα - Νέα - Ειδήσεις - Εκδηλώσεις Ελαχιστοποίηση
Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων με την οργάνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. - 22/10/2014

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, πιστοποιημένο Δίκτυο στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων των κρατών μελών του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και ο Δήμος Αμαρούσιου, πιστοποιημένος Δήμος της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέλαβαν την διοργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων που οργανώνει ο Π.Ο.Υ Ευρώπης κάθε πέντε χρόνια, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 22-25 Οκτωβρίου 2014 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL και στο Μέγαρο Μουσικής (22 Οκτωβρίου 2014 εναρκτήρια ημέρα Συνεδρίου).

Ενημερωτική Αφίσα     Save The Date     Οδηγίες Εγγραφής για το Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα


Ανακοίνωση για την πρόσληψη 14 ατόμων για την δράση On the job training εκπαίδευση των στελεχών. - 16/9/2014

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1183/8-3-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «Δημιουργία και δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» και την υπ’ αριθ. 4823/25-10-2013 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του έργου «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας » προβαίνει στην πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 5 μηνών.

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων     Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων     Οριστικός Πίνακας Φθίνουσας Βαθμολογικής Σειράς

Διαβάστε περισσότερα


Πρόσληψη Προσωπικού για την ανάπτυξη οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων. - 9/9/2014
 
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1183/8-3-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «Δημιουργία και δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» και την υπ’ αριθ. 4823/25-10-2013 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του έργου «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας » προβαίνει στην πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 3 μηνών.
(Οριστικοί αναλυτικοί πίνακες συνημμένοι).
 
 
Διαβάστε περισσότερα


Ανάπτυξη λογισμικού στατιστικών λειτουργίας συμβατών με τον χάρτη υγείας. - 8/9/2014

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-  Προαγωγής Υγείας στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας ) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας » το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 προτίθεται να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό  σύμφωνα με το Π.Δ 118 κατ' αναλογία για  την δράση "Ανάπτυξη λογισμικού στατιστικών λειτουργίας συμβατών με τον χάρτη υγείας" προυπολογισμού 30.750 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρατίθεται η διακήρυξη.

Προκήρυξη Μελέτης Λογισμικού 

Διαβάστε περισσότερα


Μελέτη για την Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων για την έγκαιρη διάγνωση συχνών νοσημάτων στους πολίτες. - 2/9/2014

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-  Προαγωγής Υγείας στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας ) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας » το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με το Π.Δ 118 κατ' αναλογία την δράση "Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλων διαδικασιών για την έγκαιρη διάγνωση στους πολίτες σοβαρών και συχνών νοσημάτων τα οποία θα ενσωματωθούν στην λειτουργία των ΚΕΠ υγείας" προυπολογισμού 20.664 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πρόκειται για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη επτά (7) οργανωτικών και λειτουργικών πρωτοκόλλων για τον τρόπο αντιμετώπισης των συνηθέστερων καταστάσεων και περιπτώσεων νοσημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ όπως α) Καρκίνος του παχέος εντέρου β) Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας γ) Καρκίνος του μαστού δ) Καρδιοαγγειακός κίνδυνος ε) Ανεύρυσμα αορτής στ) Καρκίνος του προστάτη ζ) Μελάνωμα.

Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα Ενημέρωσης Κοινού για την Ψωρίαση και τη Φλεβική Θρόμβωση από το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. - 18/7/2014
 
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων για το α΄ εξάμηνο 2014, για την Ψωρίαση και τις Παθήσεις των Φλεβών των κάτω άκρων, που διοργανώνει στους Δήμους Μέλη του, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας LEO Pharma Ελλάς. Οι εκδηλώσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Κοινού που εφαρμόζει το ΕΔΔΥΠΠΥ, με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του κοινού όλων των ηλικιών της χώρας μας.
 
 
Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών στο Δήμο Ηλιούπολης. - 17/7/2014

Ο Δήμος Ηλιούπολης για μια ακόμα φορά αξιοποίησε  την Πέμπτη 17/7 το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφιών που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» παρέχοντας δωρεάν εξέταση μαστογραφίας σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες από 40  έως και 69 ετών. Ο Δήμος Ηλιούπολης πρόσφερε δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας σε 12 γυναίκες οι οποίες λόγω οικονομικής δυσχέρειας δεν θα μπορούσαν να έχουν εξυπηρετηθεί διαφορετικά.

Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. - 12/7/2014

Το Σάββατο 12 Ιουλίου ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης πραγματοποίησε Ημέρα Εκπαίδευσης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) στο κτίριο Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου στο Ελληνικό. Το Πρόγραμμα της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης είναι μια πρωτοβουλία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, στο οποίο ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης είναι μέλος. Η εκπαίδευση υλοποιείται με την επιστημονική καθοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών στο Δήμο Χαλκίδας. - 4/7/2014
 
Την Παρασκευή 4 Ιουλίου ο Δήμος Χαλκίδος αξιοποίησε το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφιών προσφέροντας σε 15 γυναίκες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι «΄Αγιοι Ανάργυροι» παρέχουν τη δυνατότητα στους Δήμους-μέλη να εξυπηρετήσουν γυναίκες που ανήκουν στους δήμους τους και είναι είτε άπορες ή/και ανασφάλιστες προσφέροντάς τους δωρεάν την εξέταση της μαστογραφίας.  Οι μαστογραφίες διεξάγονται στο «Κέντρο Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού»  στην οδό Τιρύνθος 2 στα Άνω Πατήσια σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει ψηφιακό μαστογράφο.
 
Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. - 3/7/2014

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφιών που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» αξιοποίησε και παρείχε ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες από 40  έως και 69 ετών.Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης παρείχε σε 12 ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες δωρεάν μαστογραφίες την Πέμπτη  3/7.

Διαβάστε περισσότερα


Ομιλία του Προέδρου ΕΔΔΥΠΠΥ και Δημάρχου Αμαρουσίου κ Πατούλη σε ημερίδα στον Δήμο Ασπροπύργου. - 1/7/2014

Ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, παρουσίασε το έργο του Δικτύου σε ημερίδα για τη νέα περιφερειακή και δημοτική περίοδο. Στην ημερίδα με θέμα: «Η Διοικητική Μεταρρύθμιση και η οικονομική διαχείριση στους Δήμους. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα αναπτυξιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α για την περίοδο 2014-2020» συμμετείχε ο Πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τα Διαδημοτικά Δίκτυα Πρόληψης Υγείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διαβάστε περισσότερα


8η Συνάντηση Εργασιών των Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ σήμερα στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. - 27/6/2014

Ευρεία Συνάντηση των μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. για την προετοιμασία του Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στις 22-25 Οκτωβρίου 2014 που διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου και το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

Διαβάστε περισσότερα


Ημερίδα με θέμα:«Φλεβική Ανεπάρκεια,Φλεβοθρόμβωση Και Θρομβοεμβολική Νόσος.Τι πρέπει να γνωρίζουμε. - 21/6/2014

Με μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση στο Δήμο Χίου, το Σάββατο 21/6/14, ολοκληρώθηκαν για το πρώτο 6μηνο του 2014 οι εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού με θέμα τις Παθήσεις των Φλεβών των Κάτων Άκρων που πραγματοποιεί το  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη του, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας LEO Pharma Ελλάς. Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στο ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, είχε θέμα «Φλεβική Ανεπάρκεια, Φλεβοθρόμβωση και Θρομβοεμβολική Νόσος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε» και τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Χίου.

Διαβάστε περισσότερα


Ανοιχτή Εκπαίδευση Πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης. - 14/6/2014
 
Το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 διεξήχθη στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων). Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν  στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Πεύκης επί της οδού Δημοκρατίας  από τις 11.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ. με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
 
Διαβάστε περισσότερα


Ημερίδα με θέμα:« Ψωρίαση ένα νόσημα που απασχολεί» στους Δήμους Ναυπλίου και Πειραιά. - 10/6/2014

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), οι Δήμοι Ναυπλιέων και Πειραιώς και το Σωματείο Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ», με την υποστήριξη της εταιρείας Leo Ελλάς, διοργάνωσαν Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Ψωρίαση: ένα νόσημα που απασχολεί».

Διαβάστε περισσότερα


Ημερίδα με θέμα: «Παθήσεις των Φλεβών των Κάτω Άκρων: Διάγνωση και Θεραπεία» σε τρεις Δήμους - Μέλη. - 10/6/2014

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και οι Δήμοι Ηρακλείου Αττικής, Γλυφάδας και Πύργου Ηλείας, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν με την υποστήριξη της Φαρμακευτικής Εταιρείας Leo Ελλάς και τη συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρείας New Event Generation, Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Δημότες, με θέμα: «Παθήσεις των Φλεβών των Κάτω Άκρων: Διάγνωση και Θεραπεία».

Διαβάστε περισσότερα


Ημερίδα με θέμα: «Φλεβική Θρόμβωση: όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε» στο Δήμο Χαλκιδέων. - 10/6/2014
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ο Δήμος Χαλκιδέων, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν με την υποστήριξη της Φαρμακευτικής Εταιρείας Leo Ελλάς, Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Δημότες, με θέμα: «Φλεβική Θρόμβωση: όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε» στο Θέατρο «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014.
 
 
Διαβάστε περισσότερα


Ανοιχτή Εκπαίδευση Πολιτών στην ΚΑΡΠΑ στους Δήμους Βύρωνα και Γαλατσίου. - 10/6/2014

Το Σάββατο 10 Μαϊου και το Σάββατο 31 Μαϊου 2014 διεξήχθη στο Δήμο Βύρωνα  και στο Δήμο Γαλατσίου αντίστοιχα το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών στο Δήμο Ηλιούπολης. - 6/6/2014

Συνεχίζοντας τη δράση του προγράμματος δωρεάν μαστογραφιών που έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2012 από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Ιατρείο της Κοινωνικής Αποστολής και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι  Άγιοι Ανάργυροι», μετά την συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σειρά είχε ο Δήμος Ηλιούπολης να παρέχει επιπλέον δωρεάν μαστογραφίες την Παρασκευή 6/6 σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του δήμου για έγκαιρη εξέταση και διάγνωση.

Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού. - 5/6/2014

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφιών που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» αξιοποίησε και παρείχε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού σε άπορες ή/και ανασφάλιστες γυναίκες από 40  έως και 69 ετών.

Διαβάστε περισσότερα


Ημερίδα με θέμα: «Φλεβική Θρόμβωση: όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε» στο Δήμο Κοζάνης. - 2/6/2014

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ο Δήμος Κοζάνης, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν υπό την αιγίδα του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης και με την υποστήριξη της Φαρμακευτικής Εταιρείας Leo Ελλάς, Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Δημότες, με θέμα «Φλεβική Θρόμβωση: όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε», τη Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014, στην αίθουσα ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ στην Κοζάνη.

Διαβάστε περισσότερα


 
Συνέδρια ΔΔΥ
 
Web TV
 
WHO | World Health Organization
 
ΚΕΠ Υγείας
Ρώτα το Διονύση...
Ιατρικός Φάκελος
 
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση - CPR
 
Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων - Ε.Δ.Ο.Κ.
 
Μαθαίνω για το Αλκοόλ
 
Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη - Ενημέρωση
 

Εγγραφή στο Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, για να ενημερώνεστε για τα νέα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.


 

 

 
Εγγραφή

 

 
Ορθή Χρήση Αντιβιοτικών
 
ΑΚεΠΥ - Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
 
Γραμμή Ζωής
 
Nostus Communications & Events
 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode
 
Οδηγός Υπηρεσιών Κοινωνικής Υποστήριξης - Πειραιάς
 
E-Services
 
Developed by APOLLO SA
 
 Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων